cro eng
Hvala za pohvale i suradnju!

Reference

Neki od projekata:

 • Financijsko upravljanje:
  • Ital-Opremanje d.o.o.
  • Dječji vrtići Čarobna šuma i Didi
 • Financiranje:
  • VCM&PVC projekt u Dina-Petrokemiji d.d. – kreditor: Europska investicijska banka, iznos financiranja: EUR 34,0 milijuna, što je bilo prvo financiranje EIB-a u RH odobreno korporativnom sektoru;
  • Upravljanje cjelokupnim dugom Dioki Grupe;
 • Restrukturiranje i predstečajne nagodbe:
  • Dioki Grupa: Dioki d.d. i 6 povezanih društava grupe - izrada planova restrukturiranja, pregovori s ključnim vjerovnicima i institucijama, priprema materijala i vođenje predstečajnih nagodbi;
 • Krizni management:
  • DIOKI d.d.
  • Oprema Olkon d.d.
 • Preuzimanja & Due Diligence $ Joint Venture & Privatizacije:
  • Adriatic Charter d.o.o.
  • Zagrebačka pivovara d.d. / Interbrew S.A.
  • Solaris d.d.
  • IPK MIA d.d. / Meggle
  • Hotel Split d.d.
  • Hoteli Maestral d.d.
  • Slavonija Slad d.d. / Boortmalt International S.A.
  • Hidroelektra-Niskogradnja d.d.
  • Brodogradilište Punat d.d.
  • Nauta Lamjana d.d. / Jupiter Adria
  • Slobodna Dalmacija d.d. / EPH
 • Istiskivanje manjinskih dioničara:
  • Slavonska banka d.d.
  • Punta Skala d.d.