cro eng
Upravljaj svojim poslom ili će on upravljati tobom.

Da li se prepoznajete?

Da li se prepoznajete?

Zajednička karakteristika svih poduzetnika je nedostatak vremena.

Razlog za to je niz manjih ili većih problema s kojima se suočavaju u vođenju svakodnevnog poslovanja društva, od brige za klijente, proizvod, zaposlenike do legislative i propisa. Između ostalog, ogromna količina vremena svakog poduzetnika usmjerena je na rješavanje financijskih pitanja, bez obzira da li se ona odnose na novčane tokove poslovanja, poreze ili potrebnu računovodstvenu dokumentaciju.

Poduzetnici su preplavljeni brojevima i administracijom, pokušavajući razumjeti račun dobiti i gubitka, bilancu, novčani tok, riješiti dilemu između financijskog i operativnog leasinga, pronaći izvore financiranja i upravljati internim ili vanjskim računovodstvenim osobljem i propisima. Budući da su rijetko vješti u kritičnim financijskim pitanjima, to nužno vodi većoj količini vremena i koncentracije potrošene na aktivnosti administrativno-financijske podrške nego što bi to realno bilo potrebno.

Nerijetko i računovođe iz raznih razloga ne uspijevaju pružiti potrebnu pro-aktivnu podršku poslovanju društva. Bez obzira da li funkcija računovodstva bila organizirana u društvu ili izvan njega, većina računovodstvenih profesionalaca usmjerena na isporuku brojki i izvještaja, odnosno na kvalitetan i sveobuhvatan prikaz prošlosti. Od njih se samo iznimno može dobiti pomoć u planiranju, upravljanju i kontroli poslovanja, sveobuhvatno razumijevanje poslovnih procesa u društvu, te njihova prilagodba zahtjevnom poslovnom okruženju. 

Kako riješiti ovaj problem? Jednostavno.

Angažmanom financijskog direktora. Čak i u malom društvu, financijski direktor će svakako dati svoj doprinos povećanju kvalitete upravljanja financijskim funkcijama, a time i cjelokupnim poslovanjem. Vašem poduzeću je potrebna iskusna osoba koja zna kako financirati posao, boriti se sa zahtjevima rastućeg poslovanja, prezentirati smislene mjesečne brojke i dobiti najbolju ponudu od banaka. Uz navedeno, ta će osoba znati posložiti procese u društvu, koji će omogućiti praćenje i korigiranje troškovnih stavaka i prodajnih aktivnosti, kao i u okviru svojih ovlaštenja smanjiti rizike poslovanja gdje god je to moguće.

No nažalost, osoba takvog znanja i iskustva puno košta.  Poduzetnik srednje veličine poslovanja je rijetko u mogućnosti priuštiti si profesionalnog financijskog direktora visoke razine znanja i iskustva. Dodatno, takav poduzetnik gotovo nikada ne može iskoristiti puni potencijal takvog profesionalca.

Rješenje ove situacije je angažman financijskog direktora na nepuno radno vrijeme (engl. part-time finance director), kao profesionalca, koji će u društvu raditi onoliko su njegove usluge potrebne i čiji će trošak iznositi dio uobičajenog troška financijskog direktora uposlenog na puno radno vrijeme, sve razmjerno angažmanu.

Uz takvu podršku, poduzetnik se slobodno može fokusirati na vođenje i razvoj poslovanja, kontrolu troškova i procesa, sadašnje i buduće kupce, nove proizvode i kapacitete … ukratko, baviti se onime što zna i umije raditi najbolje!