cro eng
Tko želi, naći će način. Tko ne želi, naći će izliku.

Usluga financijskog direktora

Usluga financijskog direktora

Angažiranje financijskog direktora u nepunom radnom vremenu (engl. part-time ili outsouced finance director) kao profesionalna usluga u zapadnim zemljama poput Velike Britanije, SAD-a, Kanade, postoji već 15-tak godina.

Zbog fleksibilnosti i mogućnosti pružanja vrhunske kvalitete financijskog upravljanja uz prihvatljivu cijenu, ovakva podrška poduzetnicima postaje sve popularnija. U začetku je prvenstveno bila namijenjena malim i srednjim poduzetnicima, no radi svojih prednosti danas je koriste kompanije svih veličina, uključujući i one multinacionalne.

U Hrvatskoj je ovakav angažman osobe odnosno usluga financijskog upravljanja relativno nova usluga, za koju je ponuda veoma ograničena i uglavnom je vezana uz društva koja nude vođenje računovodstva. Pritom su osobe koje pružaju uslugu fizički izdvojene od poduzeća i njegovih zaposlenika i poslovnih tokova, otežano je upoznavanje i praćenje poslovnih procesa, kvaliteta usluge ovisi o upitima koja dolaze iz društva bez pro-aktivnosti u suprotnom smjeru, a rješenja nužno ne sagledavaju sve poslovne činjenice i aspekte. Dodatno, radi velikog broja klijenata koje karakterizira ta djelatnost, vremenska posvećenost navedenim uslugama je veoma ograničena.

Naš pristup je drugačiji. Naš financijski direktor (FD) svoj posao obavlja uglavnom u prostorijama klijenta, zajedno s njegovim zaposlenicima, pri čemu aktivno sudjeluje u dizajniranju poslovnih procesa u cilju uspostavljanja kontrole poslovanja, smanjenja rizika, ispunjavanja propisanih pravila poslovanja, što sve u konačnici je bitan čimbenik produktivnosti i profitabilnog poslovanja društva. Zbog toga su značajne prednosti takvog aranžmana:

  • —Mogućnost korištenja iskustva i znanja profesionalnog financijskog direktora za dio uobičajenog troška zapošljavanja na puno radno vrijeme.
  • —Fleksibilnost suradnje. Opseg angažmana, koji je inicijalno dogovoren prilikom sklapanja ugovora, jednostavno i brzo može biti povećan ili smanjen u cilju usklađivanja sa željenim i  trenutnim potrebama društva.
  • —Fleksibilnost u troškovima, obzirom da su oni u direktnoj ovisnosti s opsegom suradnje i zahtjevnosti  angažmana kroz određeno vremensko razdoblje.
  • —Jednostavno otkazivanje ili redefiniranje usluga sukladno potrebama društva.
  • —Pristup informacijama & Networking. Zahvaljujući radu u više društava, part-time FD raspolaže kvalitetnijim  i bržim saznanjima o mogućim rješenjima specifičnih situacija i problema.
  • —Značajna ušteda u troškovima obrazovanja, budući da njih snosi vanjski suradnik i razmjerno su uključeni u cijenu angažmana.

Poduzetnici ne trebaju dodatne troškove, ali trebaju podršku u poslovanju kroz savjete i financijsko upravljanje bazirano na iskustvu i znanju, dodanu vrijednost koja će im pomoći u ostvarivanju potencijala društva na čijem su čelu.