cro eng
S ciljem pred očima i najsporiji napreduju brže nego oni najbrži bez cilja.

Naši klijenti su...

Naši klijenti su...

... mali i srednji poduzetnici (SME), čije poslovanje je dovoljno kompleksno da u financijskom poslovanju trebaju permanentnu podršku stručne i iskusne osobe, no s druge strane nemaju potrebe, mogućnosti ili želje za zapošljavanjem financijskog direktora na puno radno vrijeme.

Sektor malog gospodarstva posljednjih godina pokazuje trend rasta zapošljavanja i izvoza, povećanje investicija u dugotrajnu imovinu, te rast ostvarene dobiti. U odnosu na ranija razdoblja olakšan je pristup financiranju, bez obzira da li se radi o kreditima s tržišnom ili subvencioniranom kamatom, jamstvima, bespovratnim potporama ili investitorima zainteresiranima za ulaganja u njihove projekte.

U tom smislu se stvaraju određeni infrastrukturni preduvjeti za rast konkurentnosti sektora malog gospodarstva, razvoj inovativnih projekata ili novih proizvodnih kapaciteta. No što je s internim kapacitetima poduzetnika da ove prilike iskoristi? Mogu li se financijeri pouzdati u financijska izvješća i brojke? Da li je poslovanje posloženo tako da omogućava daljnji rast i širenje? Imate li sustav koji će omogućiti kvalitetnu pripremu potrebne dokumentacije i kasniji nadzor?

Prepoznali smo da velikom broju poduzetnika iz sektora malog gospodarstva nedostaje kadar koji će imati adekvatna znanja iz segmenta financija da može aktivno pratiti i unapređivati poslovne procese, te ujedno biti zadužen za uočavanje mogućnosti financiranja i njihovo artikuliranje u konkretne projekte.

Koncept financijskog direktora na nepuno radno vrijeme udovoljava upravo zahtjevima malih i srednjih poduzetnika – svakodnevno vođenje (ili koordinacija) financija društva od strane visoko stručne osobe, raspoložive u mjeri adekvatnoj potrebama društva, te po cijeni koja odgovara stvarnom angažmanu.

Naravno, takva osoba će značiti dodanu vrijednost za društvo kroz promjenu koju će donijeti. Želite li takvu podršku? Treba li vaše poduzeće promjene i prilagodbe? Potrebna je samo Vaša odluka pa da u promjenu krenemo zajedno.