cro eng
Bez dobro upravljanog sustava i procesa, gubitak kontrole nad poslovanjem je brz i efikasan.

Interne kontrole

Interne kontrole

Svaki poduzetnik koji je počeo od “nule” vjerojatno je osjetio onaj pomak iz faze u kojoj je znao svaki i najmanji detalj o svom poslovanju, do trenutka koji je pratio osjećaj gubitka kontrole nad onime što se događa u njegovoj firmi.

To se desilo zato što posao ima nezgodnu karakteristiku da ponekad raste brže nego sustavi koji ga kontroliraju, a uvid koji imate u poslovanje više nije kakav ste imali ranije niti kakav želite imati u budućnosti. Naravno, vremenom negativne posljedice gubitka pregleda postaju sve skuplje. Ako radi toga osjećate krivicu, nemojte. To je normalno čak i za veća društva nego što je Vaše.

Osjećaj gubitka kontrole početak je “skliskog terena”. Svako poslovanje može biti puno ideja, energije i ambicije, ali bez okvira koji će ga “usidriti”, može biti veliki izazov naći način da se kreativnost usmjeri u stvaran svijet rezultata. Pritisak da se posao kreira i razvija često rezultira time da kontrolni mehanizmi postanu zastarjeli i suvišni, te moraju biti ponovno osmišljeni i prilagođeni postojećim aktivnostima.

Različite djelatnosti imaju različitu toleranciju vezano na trenutak u kojem postaje kritično implementirati sustav interne kontrole, kao preduvjet stabilizacije poslovanja i pripreme za novu fazu rasta. No jedno je sigurno: svaka djelatnost je ugrožena ukoliko se to ne desi na mjerljiv i metodičan način, sagledavajući sljedeće aspekte:

  • —kreiranje sustava delegiranja zadataka i odgovornosti,
  • uspostavljanje sustava odobravanja troškova i investicija,
  • —kreiranje metodologije praćenja boniteta kupaca i profitabilnosti proizvoda,
  • —kreiranje sustava za procjenu novčanog toka, zaliha i/ili drugih ključnih stavaka poslovanja,
  • uspostavljanje mjesečnih pokazatelja (KPI – Key Performance Indicators) i procesa pripreme redovitih izvješća o poslovanju,
  • podrška financijskih institucija,
  • osiguravanje tehničke podrške za kvalitetnu pripremu i praćenje odabranih segmenata.

Kreiranje internih kontrola, kao sustava i okvira koji će omogućiti svim dijelovima društva da se razvijaju, predstavlja nužan preduvjet daljnjeg rasta i razvoja, te efikasnog upravljanja. Što se "trend gubitka kontrole" ranije prepozna i krene se s postavljanjem skupa internih kontrola, proces će biti jednostavniji i jeftiniji, a rezultati pozitivniji.

Cilj procesa je omogućiti bolju preglednost poslovanja, vratiti osjećaj kontrole, te omogućiti upravljačkoj strukturi da poslom efikasno upravlja, umjesto da ga odrađuje.