cro eng
Odličan proizvod, izvrstan tim, sjajna reputacija – sve to gubi važnost ako nema novca.

Novčani tok

Novčani tok

Činjenica je da 4 od 5 poduzetnika propadne zahvaljujući lošem upravljanju novčanim tokom. To bi vodilo logičnom zaključku da većina poduzetnika ima jasno definiranu strategiju kako da izbjegne probleme s novčanim tokom, odnosno da ima plan unapređenja novčanog toka. No tome nije tako.

Kreativan sklop vještina potreban da se izgradi posao u većini slučajeva je različit od vještina potrebnih za upravljanje poslovanjem, a posebno za upravljanje financijama. Mnogo poduzetnika ulaže veće ili manje napore u razumijevanje financija i računovodstva, što doprinosi određenoj financijskoj “pismenosti” koja je svakako poželjna. No što je veća energija uložena u razumijevanje i upravljanje tim područjem, manje vremena i koncentracije preostaje za pravi posao poduzetnika – vođenje i razvoj poslovanja društva.

Drugim riječima, pokušaj paralelnog obavljanja posla financijskog direktora s jedne strane i poduzetnika s druge, uglavnom ima više mana nego prednosti. Razlog tome nije nedostatak talenta za obje funkcije, već razina fokusiranosti i posvećenosti potrebna da se jedna od te dvije stvari radi izuzetno dobro i po visokim standardima.

Upravljanje novčanim tokom nije jednostavno. Budući da svaki posao ima svoj ciklus i obrasce ponašanje, potrebno je specijalističko znanje za kvalitetno balansiranje potreba i mogućnosti. Nažalost, stoji i činjenica da novčani tok često bude ugrožen neadekvatnim odlukama vlasnika & poduzetnika & uprave, koji nisu u mogućnosti sagledati kratkoročne i dugoročne posljedice svojih odluka. U tom slučaju je dobro imati profesionalca kako bi uspjeti argumentirano razložio želje od stvarnosti.

Kad se desi problem s novčanim tokom, najčešća poduzetnička reakcija je ignoriranje, u želji i nadi da će problem nestati. To se rijetko desi. Druga reakcija je panično “popunjavanje rupa”. Upravljanje novčanim tokom se ne smije svesti na kratkoročno rješavanje eventualnih manjkova, već treba biti sastavni dio samog poslovanja. To se radi sistematskim, ciljanim aktivnostima vezanima uz:

  • cjelovit pregled financijskih priljeva i odljeva kroz vrijeme,
  • otkrivanje svih slabosti i prijetnji vezanih uz novčani tok,
  • usklađivanje strategije prodaje i investicija s održivim novčanim tokom,
  • uspostavljanje internih i eksternih komunikacija kako bi sudionici u kreiranju novčanog toka raspolagali potpunim informacijama,
  • identifikaciju skrivene ili neoperativne imovine koju je moguće monetarizirati,
  • podršku financijskih institucija.

Za pripremu cjelovitog plana novčanog toka nije potrebno značajno vrijeme. On mora sadržavati pregled priljeva i odljeva, potreba i mogućnosti, kako bi upravljačkoj strukturi pružio mogućnost razumijevanja održivosti određenih odluka, kao i sadašnjosti i budućnosti društva. Kvalitetno pripremljen novčani tok poslovanju daje jasnoću i stabilnost, zaposlenicima manje stresa, čime njegovo planiranje zaslužuje veliku pažnju. Upravljanje novčanim tokom nije jednostavno. Budući da svaki posao ima svoj ciklus i obrasce ponašanje, potrebno je specijalističko znanje za kvalitetno balansiranje potreba i mogućnosti.

Novčani tok je krvotok poslovanja. Posao ima energije i može napredovati samo ako krvotok funkcionira normalno.