cro eng
... failing to plan is planning to fail...

Planiranje

Planiranje

Rijetko se nađe uspješan projekt iza kojeg ne stoji čvrst i dobro promišljen plan. Poslovni plan je dokument koji sadrži skup informacija podataka koji se odnose na —strateški smjer poslovanja, —bitne operativne i financijske ciljeve, —aktivnosti koje će se poduzeti kako bi ciljevi bili ostvareni, —nove inicijative i planirane investicije, te —njihov utjecaj na poslovanje. To je živući dokument, baza za usporedbu, auto-karta koji nam pomaže da stignemo na odredište.

Kreiranje promišljenog i sveobuhvatnog poslovnog plana naporan je i izazovan posao, kojeg treba obaviti “unaprijed”. Uloga iskusnog financijskog direktora pritom može biti neprocjenjiva zbog seta vještina, koje su različite ali i komplementarne poduzetničkom.

Prirodno je za poduzetnika da će se okružiti ljudima koji stvari vide na isti način kao i on. No bitno je u timu imati i ključnu osobu čije vještine i znanja su bitno drugačiji, koja će moći u ulozi objektivne treće strane postaviti nezgodna pitanja, izvući na površinu nelogičnosti, argumentirati nedostatke.

Od pripreme plana još je teža njegova realizacija. Značajne korekcije strateških smjernica su veoma česte čak i neminovne u turbulentnom poslovnom okruženju današnjice. I bez strateških zaokreta, redovno ispunjavanje planiranog ima svoje izazove.

No bez obzira na izazove u pripremi i provedbi, poslovanje bazirano na realnom, strateški osmišljenom i interno komuniciranom planu aktivnosti, organiziranije je i efikasnije od bilo koje druge opcije koja ne uključuje planiranje poslovanja.