cro eng
Amputacija koja spašava život.

Restrukturiranje

Restrukturiranje

U cilju povećanja profitabilnosti društva i njegovog prilagođavanja tržišnim uvjetima poslovanja, često je potrebno provesti reorganizaciju operativne, pravne, vlasničke ili neke druge strukture društva. Koliko će taj postupak morati biti sveobuhvatan ovisi o razini neprilagođenosti postojećih struktura okruženju i zahtjevima efikasnog i profitabilnog poslovanja.

Unapređenje profitabilnosti svakog poslovanja treba predstavljati jedan neprekidan projekt. Nažalost, u velikom broju društava taj projekt bude dugoročno zanemaren, nakon čega nastupa trenutak u kojem se moraju povući često bolni rezovi kako bi se omogućio opstanak i nastavak poslovanja. U tom trenutku uspjeh ovisi kako o eksternim faktorima, na primjer podršci vjerovnika, tako i o unutrašnjim mjerama koje je društvo u tom trenutku spremno provesti.

Aktivnosti koje je potrebno odraditi su iste one koje se provode u okviru normalnog svakodnevnog poslovanja društva. No u restrukturiranju mjere su agresivnije, dublje, cjelovitije i gotovo uvijek bolne. Sveobuhvatnost procesa je izuzetno bitna, budući da bilo kakvo financijsko restrukturiranje rijetko ima smisla bez operativnog restrukturiranja, a oboje često rezultira potrebom restrukturiranja vlasničke strukture društva!

Odluke koje je pritom potrebno donijeti teške su i često kontroverzne. Njihovo provođenje zahtijeva podršku svih razina organizacije, prvenstveno vlasnika. Ako vlasnik u potpunosti ne podupire proces, odnosno u njega ulazi s “figom u džepu”, onda je bolje odustati odmah na početku i svoju osobnu energiju usmjeriti u nešto produktivnije.

Osim internih aktivnosti, ogromnu energiju treba posvetiti i okruženju: tržištu, postojećim vjerovnicima, te kupcima i strateškim dobavljačima. Zato se najčešće za provedbu restrukturiranja bira novo vodstvo društva, koje je kroz ove postupke već prošlo i koje svojim iskustvom i energijom može odigrati ključnu ulogu u uspješnoj provedbi restrukturiranje.

Zakonski okvir u obliku postupka predstečajne nagodbe može proces bitno olakšati, no bez obzira na sve zakonske mogućnosti, uspješnost nagodbe ovisi o uspješnoj provedbi svakog od gore navedenih segmenata!