cro eng
Većina poduzetnika fokusirana je na povećanje prodaje ili prometa, no pravu mjeru uspjeha ipak čini dobit.

Povećanje zarade

Povećanje zarade

Zanimljivo je da uobičajeni obrazac rastućih poduzetnika obilježava: rast prodaje, rast zaposlenih i pad profita.  kako posao raste i počinje preuzimati neke svoje životne oblike, vlasnik najčešće bude okupiran hitnim dnevnim zadacima, koji dobiju prednost nad kvalitetnim strateškim promišljanjem i detaljnim strateškim planiranjem. 

Poduzetnici najčešće instinktivno znaju ako proizvod nije “izdašan” koliko bi to bilo potrebno, no često se zavaravaju zaključkom da će povećanje prodaje riješiti problem profitabilnosti. Da, često je to moguće, ali ne i uvijek, ili ne u zadovoljavajućoj mjeri. Rješenje leži u dobrom planiranju unapređenja profita i sposobnosti ostvarenja tog plana!

Kritične točke koje svakako trebaju biti obuhvaćene procesom su: 

 • —analiza svakog područja operativnog poslovanja kako bi se razumjelo gdje leže najveće mogućnosti  za ostvarenje profita ili prepoznalo najmanje profitabilne aktivnosti,
 • podaci o klijentima, proizvodima, prometu, koji se preslaguju sve dok se ne dobije jasan pregled tržišne pozicije,
 • —podaci o povratima na investiciju i troškovima razvoja proizvoda,
 • —odnosi s ključnim dobavljačima i kupcima,
 • —mogućnosti korigiranja cijena,
 • —podobnost za ostvarivanje poticaja ili sufinanciranje,
 • —razvoj sustava nagrađivanja zaposlenika u cilju povećanja produktivnosti,
 • —analiza tržišta, konkurencije i potrošačkih potreba,
 • —analiza smanjenja troškova u raznim područjima,
 • —mogućnosti kvalitetnijeg upravljanja tečajnim razlikama i novčanim sredstvima, 
 • —alternativni kanali prodaje, postoje li?
 • —organizacijska struktura, može li biti primjerenija potrebama poslovanja?
 • —poslovne lokacije, podržavaju li primjereno poslovanje društva?

Unapređenje profitabilnosti društva treba gledati kao neprekidan projekt. Neko vrijeme je potrebno uložiti u njegovu pripremu i implementaciju, a nakon toga nastaviti fokusirano pratiti i uvijek iznova analizirati mogućnosti povećanja profitabilnosti. Poduzetnici najčešće instinktivno znaju ako proizvod nije “izdašan” koliko bi to bilo potrebno, no često se zavaravaju zaključkom da će povećanje prodaje riješiti problem profitabilnosti.

Nemojte zaboraviti da je smisao poslovanja ostvarivanje zarade, a profitabilnost je mjera Vaše efikasnosti. Budite efikasni. Financijski direktor Vam u tome može pomoći!